Jump to content

O le tusi i Faamasino

From Wikipedia
 1. Ua taui atu e le Atua ia Atonipiseka i lana amio leaga.
 2. Ua aoai atu le Alii i le nuu ona o a latou amio leaga.
 3. O nuu na tofotofoina ai Isaraelu.
 4. Ua faaolaina Isaraelu e Tepora ma Parako i le sasua o Iapino ma Sesera.
 5. O le vii o le Atua na pepese ai Tepora ma Parako.
 6. Ua faasauaina ona o latou amio leaga.
 7. Ua faatoaitiitiina ‘au a Kitiona. O lana togafiti na tulia ai Mitiana.
 8. Ua faalaulelei atu Kitiona i sa Efaraimā.
 9. Ua taupulepule Apimeleko faatasi ma le nuu o Sekema, ua ia fasiotia ona uso.
 10. O le faamasino a Tulaga ma Iairo .
 11. O le tala ia Iefata ma lana tauto.
 12. O le miso a sa Efaraimā ma Iefata.
 13. O le tala i mātua o Samasoni.
 14. O tala ia Samasoni.
 15. O le ita o Samasoni ina ua faoa lana avā.
 16. Ua faalataina Samasoni e le fafine.
 17. O tupua na faia e Mika.
 18. O lei itu aiga o Tanu, ua latou fao mea a Mika.
 19. O le malaga a le sa Levī ua agaleagaina.
 20. O le taua ma sa Peniaminā.
 21. Ua salamō Isaraelu ona o Peniaminā.


'O le Feagaiga Tuai