Jump to content

O le tusi muamua Samuelu

From Wikipedia
  1. O le tala ia Elekana; O le tatalo a Hana.
  2. O le vii a Hana i le Atua; O le agasala a le fanau a Eli
  3. Ua faaali mai e le Alii ia Samuelu lona toasa i le aiga o Eli.
  4. O le taua a Israelu ma Filisitia; O le oti o Eli.
  5. Ua paū Takono, ma ua fasia Filisitia ona o le atolaau a le Atua.
  6. Ua faafoisia le atolaau a le Atua e Filisitia.
  7. Ua salamō Israelu; Ua tulia Filisitia.


'O le Feagaiga Tuai