Itūlau Muamua

From Wikipedia
Talofa lava Wikipedia,
Afio mai, maliu mai, susū mai, ulufale mai i Wikipedia!
Mataupu Vaega

TNA Impact! le iai i feature le pei faa - lua pi'i le iloa atu i le course mo le ata le lua tula, ma le fo'i numera inteviu ma sekameni le iai i pi'i. Le taimi Impact le ga sau ina i Fox Sports Net, o pi'i le ga limit ina ma le station o Fox Box le ga fa'aga'a. O le event le ga limit ina i le draw au'a, le tagata e malo le ga uu le fusi o NWA Championship Komiti, ma le au le ga iai tolu vetelegi pi'i. Amata mai le polokalame, Impact le ga discard atu le taimi i le Konsepi.......

Mataupu Lelei

'O le Fa'aliliutusi (po'o le fa'amatala'upu fo'i) e lē 'o se mea faigōfie. E aofia i le fa'aliliutusi vāega tāua e pei o gagana e lua e tutusa o lā mālolosi, loloto ma le poto lautele, 'aemaise lava le silafia loloto o tū ma aga a lalolagi o gagana ia e lua. 'O le vāega lea mulimuli o aganu'u po'o tū ma aga, e tele fa'afītāuli e tūla'i mai ai. 'Ae 'o le isi fo'i itū, 'o tagata e mālolosi 'uma a lātou gagana e lua fa'apēnā fo'i lo lātou lelei i tū ma aga po'o aganu'u fo'i a gagana ia e lua, 'o latou nei e mafai ona fa'aliliu mai i le isi gagana i le isi gagana e aunoa ma ni fa'afītāuli e tele. 'Ae ui lava i lea, e fa'amālosi'au atu 'ina 'ia 'aua le fefe, 'ae taumafai, 'ae 'o le mea tāua, tusa lava pē lelei i gagana e lua, 'ina 'ia taumulimuli i ni alafua aogā e 'āmata ai. Muamua,'o se tasi e fia fa'aliliu mai i le gagana Samoa i le gagana 'Igilisi, e tatau lava ona lelei lana gagana fa'aperetānia po'o le 'Igilisi; lona lua, e tatau ona iai ni ana tusi po'o ni alagā'oa lelei silisili e tua 'i ai 'auā le sa'iliga o fa'amālamalamaga o konisepi po'o manatu po'o talitonuga fa'avae,fa'a'upuga mmf (ma isi mea fa'apēnā) e mana'omia lo latou fa'amālamalamaina. 'Ua na'o ni vāega 'āmata nei o le tomai po'o gāluega fa'aliliutusi............

I isi gagana
Taga'i i le lisi
‘E te lē iloa ‘ea?
  • O Manono o le motu i Sāmoa e tu i le va o Upolu ma Savai'i. E 889 tagata e nonofo i Manono. A fa'apea e fia malaga i Manono, e o tagata i va'a laiti mai Mulifanua. Na faiina le malo se fasotaiga tau telefoni i Manono ma eletise 24 tula o le vaiaso.
  • 'O le Iunivesitē Aoao o Sāmoa, e tū i le 'Papaigalagala' i Vaivase, Apia i Sāmoa. E to'atele tupulaga mai le Pasefika 'ua ā'o'oga ai i lenei Iunivesite. Na fa'atūina lenei Iunivesite i lalo o le pūlega fa'apalemia a le afioga ia Tofilau Eti Alesana. 'O se tōfā loloto lea na fa'ataunu'uina ai lenei fa'amoemoe, ma tula'i mai ai se Iunivesite a Samoa lava ia.
  • 'O le 'Inisinia 'o se tagata atamai i mea tau tekonolosi e fau ai masini po'o fausaga tetele e pei o alalaupapa, ala tetele fa'apea ma vāega 'ese'ese o le soifua e mana'omia ai se masini po'o se meafaitino e fesoasoani ai i le fa'afaigofie o le olaga o le tagata.
  • 'O le Lakapī 'o se ta'aloga e fiafia tele i ai tagata Sāmoa. 'O lenei ta'aloga, 'ua 'avea ma ta'aloga e naunau 'i ai ma to'a'aga 'i ai tupulaga tama i Sāmoa. 'O le isi mea e sili ona tāua, 'ua ta'uta'ua ai fo'i le atunu'u o Sāmoa 'ona 'o lana 'aulakapī e fa'aigoa o le Manu Sāmoa.
Faʻatomuaga

'O lenei nofoaga 'ua fa'atautaia mo tagata e tautatala i le Gagana Sāmoa Wikipedia po'o tagata fo'i 'olo'o fia a'oa'oina le gagana Sāmoa. 'Afai e loloto lou mālamalama i le Gagana Sāmoa, e mafai lava ona 'e suia isi 'upu ma feasoasoani i le fa'a'upuina ma le teuteuga o matā'upu e fa'atalanoaina i totonu o lenei nofoaga po'o le potu. Mo se fa'amatalaga i le fa'atinoina o le Wikipedia,po'o le poroketi Wikipedia va'ai le nofoaga po'o le potu www.wikipedia.org Fa'amolemole va'ai 'upu lanumūmū, 'olo'o mana'omia ai lau fesoasoani mo sau fa'amatalaga (po'o se fa'aliliuga fo'i) o nei matā'upu.

Ata faaalia o aso nei

Sopoaga, Sāmoa.
Muāgagana o Sāmoa

«O le ta e le agaia lau afioga»

Tusitusiga
MEA OLA I LAUFANUA FA'APEA LE SAMI / 'O MATĀ'UPU 'ESE'ESE I SAMOA

I'a O Samoa - Lā'au O Samoa - Manu O Samoa - Manu Samoa - Falema'i - Iunivesitē Aoao o Samoa - Fa'aliliuga - Malietoa Tanumafili II -