MEA OLA I LAUFANUA FA'APEA LE SAMI / 'O MATĀ'UPU 'ESE'ESE I SAMOA

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search