Manu Samoa

From Wikipedia

Manu Sāmoa 'O le ta'aloga lakapī, e fiafia tele 'i ai tagata o Sāmoa. 'O se ta'aloga 'ua lausilafia ai Sāmoa i le lalolagi 'ātoa. 'Ua māfua lenei mea, ona e lē gata 'ina lelei le ta'a'alo a tama Sāmoa i Niu Sila, 'ae 'ua lauiloa fo'i le 'aulakapī a Sāmoa e ta'ua o le Manu Sāmoa.