Jump to content

Tavioka

From Wikipedia

Tavioka (O le Tavioka o le meai e a'ai e a'ai lelei lava o tagata Samoa i aso uma lava ai aso sili lava e a'ai iga le meai lea, e peaga fo'i le Aso Faraile sei o'o i le Aso Gafua.) O lenei fo'i meai e sili lava mo tagata le omai mai Fiti.