Jump to content

Template:Portal:Itūlau Muamua

From Wikipedia
ATU MOTU O SAMOA
ATU MOTU O SAMOA

ATU MOTU O SAMOA

ATUNU'U TA'ITASI
ATUNU'U TA'ITASI

ATUNU'U TA'ITASI

GAGANA
GAGANA

GAGANA

TA'ALOGA
TA'ALOGA

TA'ALOGA

FUALAAU
FUALAAU

FUALAAU

TAGATA TA'UTA'UA
TAGATA TA'UTA'UA

TAGATA TA'UTA'UA

MANU
MANU

MANU

TEKONOLOSI MA SAIENISI
TEKONOLOSI MA SAIENISI

TEKONOLOSI MA SAIENISI

ITU FA'ALEAGAGA
ITU FA'ALEAGAGA

ITU FA'ALEAGAGA

MASINI / MEAOLA
MASINI / MEAOLA

MASINI / MEAOLA

MEA OLA I LAUFANUA FA'APEA LE SAMI / 'O MATĀ'UPU 'ESE'ESE I SAMOA
MEA OLA I LAUFANUA FA'APEA LE SAMI / 'O MATĀ'UPU 'ESE'ESE I SAMOA

MEA OLA I LAUFANUA FA'APEA LE SAMI / 'O MATĀ'UPU 'ESE'ESE I SAMOA