Jump to content

O le tusi a Iosua

From Wikipedia
 1. O le tofia o Iosua. O upu faatonu a Iosua ia Isaraelu.
 2. Ua aauina e Iosua tagata e asiasi i le nuu.
 3. Ua oo lee nuu o Isaraelu i le vaitafe o Ioritana.
 4. O le sopoia atu o Ioritana e Isaraelu.
 5. Ua peritomeina Isaraelu; Ua iloa e Iosua le agelu a le Alii.
 6. O le siosioina o Ieriko.
 7. O le agasala a Akana, ma le malaia na tupu ai.
 8. Ua faamafanafanaina Iosua e le Alii; Ua fasia Ai.
 9. O le togafiti faa‘ole‘ole a Kipeona.
 10. O le taua o Isaraelu ma tupu o Kanana e toalima.
 11. Ua manumalo pea o Isaraelu i le taua ma tupu o Kanana.
 12. O igoa o tupu na fasia e Mose ma iose.
 13. O tuaoi o fanua.
 14. O le tofi o Kalepo.
 15. O le tofi o le itu aiga o sa Iutā.
 16. O le tofi o le fanauga a Iosefa.
 17. O le tofi o le itu aiga o Manase; Ua faaopoopoina se isi tofi i le fanauga a Iosefa.
 18. Ua vaevaeina e Iosua le laueleele o totoe.

O tofi o Simeona, ma Sepulona, ma Isakara, ma Asera, ma Nafatali, ma Tanu.

 1. Ua tofia aai e ono e fai ma sulufaiga.
 2. O aai na tuuina atu i sa Levi.
 3. Ua toe foi itu aiga o Reupena, ma Kato, ma Manase i o latou nuu.
 4. O upu faamafanafana a Iosua.
 5. O upu faamfanafana a Iosua, ma lona oti.


'O le Feagaiga Tuai