Jump to content

O le tusi a le Perofeta o Tanielu

From Wikipedia
 1. O le tafeaga i Papelonia.
 2. O le miti a Nepukanesa
 3. O le tupua na faia e Nepukanesa.
 4. O le miti e lua a Nepukanesa.
 5. O le upu na tusia i le panisina i le pa puipui.
 6. Ua lafo Tanielu i le lua o leona.
 7. O manu e fa na iloa e Tanielu.
 8. O le mamoe poa ma le ‘oti.
 9. O le tatalo a Tanielu, ma vaiasosa e fitugafulu.
 10. O le faaaliga na iloa e Tanielu.
 11. O Le Malo o Peresia, atoa ma isi malo.
 12. O puapuaga ma ona po e gata mai ai.


'O le Feagaiga Tuai