Jump to content

O le tusi ia Eseta

From Wikipedia
  1. O le tausamiga na faia e Asueru, ma lona toasa i lana masiofo.
  2. Ua fai Eseta ma masiofo.
  3. O le faasiliina o Hamanu, ma lona faasaua ia Moretekai ma sa Iutā uma.
  4. O le faanoanoa o sa Iutā, ma le anapogi na faia e Eseta.
  5. O le tausamiga na saunia e Eseta; o le ita o Hamanu ia Moretekai.
  6. O le faaneeneeina o Moretekai; na tiga tele ai Hamanu.
  7. O le amio leagha a Hamanu ua faailoa; ua faatautauina Hamanu.
  8. Ua faasilisiliina Moretekai; Ua tuuina atu i sa Iutā a tetee atu i e saua ia te i latou.
  9. O le fāsiota e sa Iutā o e na ita ia te i latou; ma le tausamiga o Puro.
  10. O le mamalu o Asueru, ma le faasilisiliina o Moretekai e ia.


'O le Feagaiga Tuai