Jump to content

O le tusi a le Perofeta o Nauma

From Wikipedia
  1. E faaolaina e le Ali'i ona tagata, a e faasala i e ita ia te ia.
  2. O le valoaga i le faatoilaloina ma le faatafunaina o Nineva
  3. O le valoaga i le malaia o Nineva.


'O le Feagaiga Tuai