Jump to content

O le tusi a le Perofeta o Hakai

From Wikipedia
  1. O le faatamala o le nuu, ua le faia ao le malumalu.
  2. Ua faamalosia le nuu i le galuega o le malumalu.


'O le Feagaiga Tuai