O le tusi a le Perofeta o Malaki

From Wikipedia
  1. O le aoaiga ona o taulaga leaga.
  2. O le aoaiga i faitaulaga; O le aoaiga ona o avā ese.
  3. O le valoaga i le afio mai o le Alii.
  4. E muamua ona sau Elia, i le oo ai i le aso o le Alii.


'O le Feagaiga Tuai