Jump to content

O le tusi a Neemia

From Wikipedia
 1. Ua oo ia Neemia le tala i le malaia o sa Iutā; Ua ia tatalo ai i le Atua.
 2. Ua auina atu Neemia i Ierusalema.
 3. O le atiina ae o le pa.
 4. Ua faalavelaveina le galuega, a ua finafinau pea i ai o sa Iutā.
 5. O mea na tiga ai le nuu; ua faatonuina e Neemia; O lona agalelei.
 6. Ua tautogafiti pea e nuu ese e faalavelave i le galuega.
 7. Ua tofia Hanani ma Hanania e pule. O tagata na o ae mai Papelonia.
 8. O le faitauina o le tulafono; O le tausamiga o fale apiaga.
 9. O le anapogi a Isaraelu, ma la latou tatalo.
 10. O igoa o e na faamaufaailogaina le feagaiga; O le uiga o le feagaiga.
 11. O e na tofia e nonofo o Ierusalema.
 12. O faitaulaga ma sa Levi na o ae ma Serupapelu. O le faasaina o le pa.
 13. O mea sese na faatonuina e Neemia.


'O le Feagaiga Tuai