O le tusi a Esera

From Wikipedia
  1. O le poloaiga a Kuresa ia toe faia le malumalu i Ierusalema.
  2. O tagata na o ae ai Papelonia i Ierusalema.
  3. O le faatuina o le fata faitaulaga, ma le faavaeina o le malumalu.
  4. O le faalavelave mai o tagata o le nuu i e o faia le malumalu.
  5. Ua toe amata e Iuta ona fai o le malumalu; ua tusi atu ai Tatenai ia Tariu.
  6. O le poloaiga a Tariu ia fai pea le malumalu; O le faaumaina o le malumalu.
  7. O le alu ae o Esera i Ierusalema, male tui a Aretaseta ia te ia.
  8. O le malaga a Esera i Ierusalema.
  9. O le feavagai o tagata o Isaraelu ma nuu ese.
  10. O le filifiliga a Esera ma le nuu ia te‘a avā o nuu ese.


'O le Feagaiga Tuai