Jump to content

O Faataoto

From Wikipedia
 1. O le aoga o faataoto. Ia ‘alo ese i e fai mea leaga.
 2. O le aoga o le poto.
 3. O le isiusitai, o le faatuatua, o le onosai, atoa ma nisi amio.
 4. O le apoapoaiga ina ia saili ia poto.
 5. O le leaga o le faitaaga.
 6. O le paie; o mea ua inosia e le Atua; o le usiusitai e lelei lea.
 7. O togafiti a le fafine mulilua.
 8. O le silisili o le aoga o le poto.
 9. O le amio a le poto. O le tu a le ua valea.
 10. O upu i tupu; o misa ma mea e tupu ai.
 11. O upu i le vale, ma le paie, ma le faatuaupua.
 12. O le uiga o le alofal o le aoga o galuega.
 13. O le amio leaga; ma le faamaoni.
 14. O pule eseese i le malo ma le aiga.
 15. O upu a Akuru.
 16. O upu a Lemueli i le uiga o le āva lelei.


'O le Feagaiga Tuai