Jump to content

O le tusi ia Ruta

From Wikipedia
  1. Ua sau Ruta faatasi ma Naomi i le nuu o Iuta.
  2. Ua alofagia Ruta e Poasa.
  3. O le togafiti a Naomi ina ia tausi tama ai Poasa ia Ruta.
  4. Ua fai avā Poasa ia Ruta.


'O le Feagaiga Tuai