Jump to content

O le tusi a Paulo ia Roma

From Wikipedia
 1. O le faiva o Paulo ma leuiga o le tala lelei; o le malaia o nuu ese i le agasala.
 2. Aua le faamaualuga nisis, auā o le faamasinoga tonu a le Atua e oo i tagata uma lava.
 3. Ua nofo sala tagaata uma; na o e faatuatua e ta‘uamiotonuina Aperaamoi le faatuatua.
 4. O le alofa tumoa na tupu ai le ola. O Atamu o le faatusa o Iesu.
 5. Ua fai ma auauna a le amiotonu le ua ta‘uamiotonuina i le faatuatua.
 6. O le taua o manao leaga ma manao lelei.
 7. O le alofa o le Atua ua filifilia ai ma faaolaina ai tagata.
 8. O le valaauina o nuu ese; O le faateaeseina o Isaraelu.
 9. O le aioi atu a Paulo i le ekalesia ia lelei a latou amio.
 10. O le amio e tatau ona fai i alii ma tagaeta uma lava.
 11. Aua le fefaasalai i mea ua toafi eseese ai.
 12. O le moliga o le alofa; ma le viiga i le Atua.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane