O le Evagelia a Mareko

From Wikipedia
 1. Ua faamaloloina le supa, ua valaauia Levi.
 2. O mea e le sa i le Sapati.
 3. O le lima gase ma nisi ma‘i ua faamaloloina; o le tofio o le au aposetolo.
 4. O faataoto i le tagata lulu saito, ma le faa o le sinapi.
 5. O le fanaega a temoni na uluitinoina ai le lafu puaa.
 6. Ua aauina atu le au aposetolo; o le fasiga o Ioane le Paptiso.
 7. O le mea e leaga ai tagata e Iesu.
 8. O le liliueseina o Iesu; o le tagata na uluitinoinu e temoni ua faamaloina.
 9. E sa ona aleia o le ava; o le alofa o Iesu i tamaiti; O le faalavelave o le oa.
 10. O le malaga a Iesu i Ierusalema; o le mati ua le fua.
 11. O le faataoto i le tovine; o mea a Kaisara; ma le sese o le au Satukaio ma le au tusiupu.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane