Jump to content

O le Evagelia a Luka

From Wikipedia
 1. O le fanau mai o Ioane, ma le valoaga a Sakaria.
 2. O le poloaiga a Aokuso; o le fanau mai o Iesu.
 3. O le tala‘iga a ioane, ma lana papatisoga.
 4. O le faaosoosoina o Iesu, ma lona manumalo i le tiaopolo.
 5. ua a‘oa‘o Iesu mai luga o le vaa o Peteru.
 6. Ua aoai Iesu i le au Faresaio i lo latou valea i le uiga o le Sapati.
 7. Ua faamalolo e iesu le auauna a le taitai o le toaselau.
 8. O le faatato i lē lulu saito.
 9. ua aauina e iesu ana Aposetolo e tala‘i i le malo o le Atua.
 10. Ua aoao mai Iesu i le tatalo.
 11. Ua apoapoai Iesu i ona soo ina ia latou ‘alo ese i le lē faamaoni.
 12. Ua tala‘i Iesu i le Salamō.
 13. Ua faamalolo e iesu le ma‘i i le Sapati.
 14. O le faataoto i le mamoe na sē.
 15. O faataoto i le auauna ua amiole tonu, ma le mauoa.
 16. Ua fetalai mai Iesu i le leaga o le faatausuai.
 17. O le nanati o le fafine ua oti lana tane i le faamasino amioletonu.
 18. ua valaauina Sakaio le tagata ao lafoga e iesu.
 19. O le faataoto i le tovine; o le lafoga ia Kaisara; i o le toe tu o e ua oti.
 20. Ua vavalo mai Iesu i le faatafunaina o le malumalu, atoa ma Ierusalema.
 21. O le faamanatuga, o le faatulaina o Iesu.
 22. Ua faamasinoia Iesu, ma ua faasatauroina.
 23. O le toe tu o Iesu nai e ua oti.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane