Jump to content

O le tusi e lua a Paulo ia Korinto

From Wikipedia
 1. O le tala‘iga a Paulo i Korinto.
 2. O le alofa tele o Paulo ia te i latou ma le tagata na paū.
 3. O le lelei silisili ese o le tala lelei.
 4. O puapuaga o Paulo, ma lona filigā i le tala lelei.
 5. O le faatuatua o Paulo i le manuia faavavau.
 6. O le faamaoni o Paulo i le tala‘iga o le tala lelei.
 7. o le uiga o le salamō.
 8. O le matamau o ekalesia i Maketonia.
 9. Ia faia le mea alofa ma le matamau.
 10. O le pule a Paulo, ma lona uiga.
 11. O le maelega alofa o Paulo i le ekalesia i Korinto.
 12. O le mitamita o Paulo i ona puapuaga.
 13. Ia latou suesue i te i latou.


O le Feagaiga Fou
O le Evagelia a MataioO le Evagelia a MarekoO le Evagelia a LukaO le Evagelia a Ioane

O Galuega a le au AposetoroO le tusi a Paulo ia Roma - O le tusi muamua a Paulo ia KorintoO le tusi e lua a Paulo ia Korinto -
O le tusi a Paulo ia KalatiaO le tusi a Paulo ia Efeso - O le tusi a Paulo ia FilipiO le tusi a Paulo ia KoloseO le tusi muamua a Paulo ia Tesalonia
O le tusi e lua a Paulo ia TesaloniaO le tusi muamua a Paulo ia TimoteoO le tusi e lua a Paulo ia TimoteoO le tusi a Paulo ia Tito
O le tusi a Paulo ia Filemonia - O le tusi ia EperuO le tusi a IakopoO le tusi muamua a PeteruO le tusi e lua a Peteru
O le uluai tusi a IoaneO le tusi e lua a IoaneO le tusi e tolu a IoaneO le tusi a IutaO le Faaaliga ia Ioane