Jump to content

Tatalo o le Ali'i

From Wikipedia

Mai le lomiga 1884: Mataio 6:5 “Pe a e tatalo, au ne‘i e pei o tagata pepelo auā, ua latou fia tutū ma tatalo i sunako ma fetaulaigāala, ina ia iloa i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui. A o oe, pe a e tatalo, ina atu ia i lou afeafe, ma pupuni lona puipui, i le e tatalo ai i lou Tamā o i le mea lilo; o lou Tamā foi o lē silasila i le mea lilo, na te avatu fa'aaliali se taui ia te oe. A outou tatalo, aua ne‘i tāutu i a outou upu, e pei o nuu ese ; auā fa te i latou, o le tele o a latou upu e talia ai i latou. O lenei, aua ne‘i outou faapei o i latou; auā ua silafia e lo outou Tamā mea ua outou matitiva ai, a o lei ole atu outou ia te ia. O lenei, ia faapea outou ona tatalo"

“Lo matou Tamā e, o i le lagi”
“Ia paia lou suafa”
“Ia oo mai lou malo”
“Ia faia lou finagalo, i le lalolagi e pei ona faia i le lagi”
“Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ‘ai e tatau ma le aso”
“Ia e faamagalo ia te i matou i a matou agasala”
“E pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou”
“Aua foi e te ta‘ita‘iina i matou i le tofotofoga, a ia e lavea'i ia i matou ai le leaga.
Aua e ou le malo, ma le mana, atoa ma le viiga e faavavau lava, Amene"

Auā afai tou te faamagaloina atu tagata i a latou agasala, e faamagaloina foi outou e lo outou Tamā o i le lagi. A e afai tou te le faamagaloina atu tagata i a latou agasala, e le faamagaloina foi outou e lo outou Tamā a outou agasala.