O le Lauga a Iesu i le Mauga

From Wikipedia
O le Lauga a Iesu i le Mauga

Ua silasila atu ia i le motu o tagata, ona maliu ae lea o ia i le mauga; ua nofo ai i lalo, ona o mai a lea o ona soo ia te ia, ua ia fetalai atu, ma a‘oa‘o ia te i latou:


  • “Aua e te fasioti tagata”
  • “Aua e te mulilua”
  • “Ai se faatea i lana avā, ia avatu ia te ia le tusi alei”
  • “Aua e te tauto pepelo; a ia e avatu i le Alii o mea o te tauto ai”
  • “E suia le mata i le mata, e suia foi le nifo i le nifo”
  • “Ia e alofa atu i lē lua te tuaoi”
  • “Tatalo o le Alii”