Televise

From Wikipedia
Televise

O le televise o se pusa e mafai ona pu'e faasalalauga mai le ea ona faaliliu ai lea ia faasalalauga i ata ma leo ina ia mafai ona matamata ai tagata.'O aso nei, 'ua tele itū'āiga televise ma 'ua faigofie fo'i ona matamata tagata i ata 'ese'ese. 'Ua faia i Niu Sila se alaata televise mo tagata Māoli ma 'o se mea lelei tele lea mo o latou tagata. 'Amu'ia latou. 'Ua tatau fo'i ona gālulue tagata Samoa latou e una'i le mālō Niu Sila e fai se alaata mo tagata Samoa ma isi gagana o le Pasefika.