Jump to content

Vasa Pasefika

From Wikipedia
Vasa Pasefika

'O le Vasa Pasefika 'o le vasa pito telē lea i le lalolagi 'ātoa. 'Ua ia fa'afaileleina ma foa'i le ola i tagata 'ua fa'aigoaina e Papālagi 'o Tagata Pasefika. 'O le Vasa Pasefika fo'i, na muamua lava 'āinā i tagata Polenisia. 'O tua'ā o nei tagata, 'ua taofi nisifai mai e ōmai mai Asia,'ae 'o nisi, fai mai e ōmai mai Amerika i Saute. 'O le uiga o le 'upu Polenisia, 'o atumotu e tele. Aua fo'i e le mafai e se tagata na so'ona nofo i leneri itu o le lalolagi.