Jump to content

Telefoni

From Wikipedia

'O le telefoni, 'o se 'upu e sau mau le 'upu Papālagi 'o le telephone.'Ua leva ona iai telefoni i Samoa. 'O se masini e aogā tele lenei masini. 'O asa lā, sa feso'ota'i tagata Samoa i tusitusiga ma fe'au fa'auaealesi. Na faigofie nei feso'ota'iga ina 'ua fai telefoni.I Samoa, 'ua toeitiiti lava tofu 'uma 'āiga ma le telefoni. 'Ua to'atele fo'i tagata 'ua fai a latou telefoni fe'avea'i, po'o le cell phone.