Rotuma

From Wikipedia
Flag adopted by the secessionist "Mölmahao Clan" in 1988

O 'Rotuma'(Lotuma) tuu atu le ogatotonu o Tuvalu ma Fiti, E latalata atu Lotuma i Tuvalu ia Fiti. O 'Lotuma' le iva nu'u o Rotuma lesi ma so'o fo'i Uea,Hafihai,Hataga,Hafiliua, Solnohu, Solkope, Hafihaveiglolo. O tagata muamua ga aumai ia 'Lotuma' e pe'i o tagata aumai mai Samoa ae leva foi lea. O le vaitaimi ga, ga o'o mai latou ma se tagata igoa o Raho aua gaia e le fiafiaina Samoa, ina sola ese gaia ma laga aiga.