Palagi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Palagi o le faiupu o Palagi o Samoa o tagata pa'epa'e o tagata Palagi i le fa'a igilisi o le Caucasian fo'i.


O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.