O le Tusi a Mamona

From Wikipedia

O le Tusi a Mamona o se tasi molimau ia Iesu Keriso o lo'o fa'aaogaina e le Ekalesia a Iesu Keriso o Le Au Pa'ia o Aso E Gata Ai po'o le Lotu Mamona. O le Tusi a Mamona o se tu'ufa'atasiga o tusitusiga a perofeta anamua sa nonofo i le konitineta o Amerika. E tusa ma talitonuga a le Lotu Mamona, sa filifilia ia perofeta ma sa ta'ita'i i latou e le Atua. Sa latou valo'ia ma a'oa'o i tagata e uiga ia Iesu Keriso ma sa latou fa'atuina fo'i lana Ekalesia.

Ua fa'amaumau fo'i i le Tusi a Mamona le asiasiga a Iesu Keriso i tagata sa nonofo i Amerika. E tusa ma talitonuga o le Lotu Mamona, o tagata sa nonofo i Amerika i aso anamua o se tasi lala o le 'aiga o Isaraelu. Ina ia fa'ataunu'u le fetalaiga o Iesu ua fa'amaumau i le feagaiga fou (Ioane 10:16) sa afio mai le Ali'i Fa'aola i lana fanau ina ua uma lona afio a'e i le lagi mai ana so'o i Ierusalema. O le fa'amoemoe o le Tusi a Mamona o le fa'atalitonu i tagata o Iesu o le Keriso ma Mesia o le lalolagi.

Ua fa'amaumau ia perofeta ia fa'aaliga i la latou lava gagana i papatusi ua fai i auro. Ina ua o'o mai le taimi na le toe i ai ni tagata amiotonu po'o tagata sa talitonu ia Iesu Keriso (ua latalata i le 400 A.D.), sa poloa'i le Atua i lana perofeta o Moronae e tanumia le papatusi i le 'ele'ele.

E tusa ma talitonuga a le Ekalesia, I 1820 AD sa afifio mai le Tama Fa'alelagi ma lona Alo Iesu Keriso ia Iosefa Samita ina ia tali lona tatalo e uiga i le Ekalesia e tatau ona ia auai. Sa fetalai mai le Atua e le tatau ona ia auai se tasi aua ua liliu ese i latou uma mai le mea moni (2 Tesalonia 3:2). O lea, ua vala'auina Iosefa e avea ma se perofeta ua ta'ita'ia e le Atua e toe fuata'i lona Ekalesia sa i ai i aso anamua.

Ina ia toe fuata'i le Ekalesia, sa ta'ita'ia Iosefa i le papatusi ua tanumia e Moronae. Na fa'aliliuina le Tusi a Mamona e Iosefa Samita mai se gagana 'ese i le fa'aperatania i le mana a le Atua. Ua fa'aigoa le tusi "O le Tusi a Mamona" aua o Mamona o le perofeta anamua na fa'a'oto'oto le papatusi.

Ina ua uma ona fa'aliliuina le Tusi a Mamona, sa fa'atu Iosefa Samita le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa'ia o Aso e Gata ai i 1830 AD.

Lisi mai fafo[Teuteu | edit source]