Lotu Mamona

From Wikipedia

O le Lotu Mamona po'o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa'ia o Aso E Gata Ai o se lotu Kerisiano sa fa'atuina i ona po nei i le 1830 e Iosefa Samita. E tusa ma talitonuga o le Ekalesia, ae le'i leva ina uma ona afio a'e le Ali'i Fa'aola i le lagi, sa amata ona liliu ese tagata o le Ekalesia sa fa'atuina e Iesu mai a'oa'oga sa tu'uina mai e Iesu ma ana Aposetolo. Ina ua liliu ese le to'atele o tagata mai le mea moni, sa ave'esea e le Atua le pule ma le mana (ua ta'ua le perisitua)na mana'omia e ta'ita'ia le Ekalesia e tusa ma lana finagalo pa'ia.

E tusa ma talitonuga a le Lotu Mamona, sa filifilia Iosefa Samita e le Atua e avea ma lana perofeta ina ia toe fuata'i lana Ekalesia. Sa toe tu'uina atu ia Iosefa le pule ma le mana o le perisitua ina ia toe fa'atu le Ekalesia ma ta'ita'i le Ekalesia e pei ona fai i aso anamua. E talitonu tagata Mamona, talu mai le taimi sa toefuata'i le Ekalesia ma le perisitua i lenei ona po, e le'i toe motusia e o'o mai i lenei vaitau. E ui ina leva ona maliu le perofeta Iosefa Samita, ua fa'asolo le tofi a le perofeta i lea tagata ma lea tagata ma ua i'u nei le fa'asologa a le tofi ia Thomas S. Monson, o lo'o fai nei ma le Perofeta ma Peresitene a le Ekalesia a Iesu Keriso.

O le ese'esega tele o le Lotu Mamona ma isi lotu Kerisiano, e talitonu tagata Mamona na motusia le pule o le perisitua ma na ave'esea le Ekalesia mai le lalolagi i aso anamua ae ua toefuata'i ia i lenei ona po.