Category:Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Manaia le finagalo ao anafea na motusia ai lena pule o le mea moni lava e le kerisiano le ekalesia mamona. A e talanoa ise tagata mamona e fai mai o aoaoga a le lotu ae poo fea aoaoga a le Alii e tauave le igoa o le lotu e oo i ana tusi e iva sefulu pasene o tusi e mai le Tusi Paia e taua foi satani o le uso o Iesu e le malamalama i le tusi paia ma ona aoaoga e talitonu foi i latou o le papatisoga i le vai e magalo ai agasala.

Vaega-laiti

Lenei kulupu na‘o i ai lenei kulupu-laiti.

Itulau i le vaega "Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai"

O nei 2 itulau o i lea kulupu lea, i fafo mai 2 aofaʻi.