Lau

From Wikipedia
The Lau Islands

O 'Lau' le ogatotonu o Fiti ma Toga. O 'lau' o tagata mai Toga ma Fiti ai le latalata atu 'Lau' ia Fiti. O tagata Lau le gagana Fiti, ai laititi foi gagana Toga isi nu'u laiti. E mamao atu Lau ia Toga ae lata ia Fiti. O 'Lau' le pea selau nu'u laititi le totonu 'Lau'. O le taulaga o 'Lau' o Tubou i le nu'u laititi o Lakema. O le nu'u lea ga feoti o le tupu afakasi Toga ma Fiti ga aumai mai Toga, o lana igoa o Tupu Enele Ma'afu o gaia ga tanu lana tino ia tonu Lakema.

Flag ratio: 1:2