Gagana faʻa Sāmoa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

'O le gagana Sāmoa 'o le gagana moni a Sāmoa (Sāmoa i Sisifo), 'atoa fo'i ma Amerika Sāmoa (Sāmoa i Sasa'e).

'O le gagana Sāmoa e i totonu o le li'o o 'Āiga o gagana o Austronesia. 'O lenā 'āiga e aofia ai le gagana fa'atoga, fa'atokelau, fa'atuvalu, ma malagasy.

'O le gagana Sāmoa e fa'aaogaina e le tele o isi atunu'u i le Pasefika. E pei 'o aso anamua, i motu e pei o Tuvalu, To'elau, ma Nauru sa leai ni a latou Tusi Pa'ia i a latou lava gagana. 'O le Tusi Pa'ia Sāmoa sa fa'aaogāina e nā motu lāiti mo le faiga o a latou tapua'iga ma a latou misasā.

'O le gagana Sāmoa, 'o le lona tolu lea o gagana fa'aaogāina tele i Niu Sila. E tele nisi tagata i Niu Sila latou te iloa nai 'upu fa'asamoa e pei o 'upu nei: mālō, pīsupo, povi māsima, sapasui, sole, suga, talofa, uso.

Niu Sila: I totonu o Niu Sila, e tusa ma le 47% o tagata Samoa e fananau i Niu Sila e mafai ona talanoa pē fa'aaogā fo'i le gagana Samoa. 'O lona uiga, 'ua sili atu tagata fananau i Niu Sila 'ua leiloa fa'aaoga pē lē mafai fo'i ona talanoa i le gagana Samoa.

Upu Igilisi - Samoa[Teuteu | edit source]

Igilisi Gagana Samoa[1]
Yes ‘ioe
No Leai
Please Fa‘amolemole
Thank you Fa‘afetai
That's all right ‘Ua lelei
big - small tele - la‘itiiti
quick - slow vave/tope - gese
early - late vave - tuai
cheap - expensive taugōfie - taugatā
near - far latalata - mamao
hot - cold vevela - malulū
full - empty tumu - gaogao
easy - difficult faigōfie - faigatā
heavy - light mamafa - māma
open - shut tatala - tapuni
right - wrong sa‘o - sesē
old - new tuai - fou
old - young matua - talavou
beautiful - ugly 'aulelei / 'auleaga
good - bad lelei - leaga
better - worse feoloolo - leaga tele
south - north Saute - Matu
east - west Sasaʻe - Sisifo

Numera[Teuteu | edit source]

O numera:—

Numera Gagana Samoa Igilisi
1 tasi one
2 lua two
3 tolu three
4 fa four
5 lima five
6 ono six
7 fitu seven
8 valu eight
9 iva nine
10 sefulu ten
11 sefulu ma le tasi eleven
12 sefulu ma le lua twelve
20 luafulu or lua sefulu twenty
30 tolugafulu or tolu sefulu thirty
40 fagafulu or fa sefulu forty
50 limagafulu or lima sefulu fifty
60 onogafulu or ono sefulu sixty
70 fitugafulu or fitu sefulu seventy
80 valugafulu or valu sefulu eighty
90 ivagafulu or iva sefulu ninety
100 selau one hundred
200 lua lau two hundred
300 tolugalau or tolu selau three hundred
1000 afe one thousand
2000 lua afe two thousand
10,000 mano or sefulu afe ten thousand
1,000,000 miliona (loan word) one million

Fa'amaumauga[Teuteu | edit source]

  1. [1] New Zealand Electronic Text Centre, A Grammar and Dictionary of the Samoan Language, with English and Samoan vocabulary by Rev George Pratt, 1893, London Missionary Society. Retrieved 29 January, 2009.