Gagana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Fa'atomuaga: 'O le gagana e feso'ota'i ai tagata. Language helps people to communicate.'O le gagana Sāmoa e feso'ota'i ai tagata Sāmoa. The Sāmoan people communicate through the Sāmoan language.


In this section all those Sāmoans (and non Samoans) who cannot speak Sāmoan, but would like to, can use as a 'learning Sāmoan page. `'Ole'ā fa'aaogā lenei vāega e feso'ota'i ai tagata e leiloa tautatala i le leo po'o le gagana Sāmoa, e a'oa'o ai.

Lesona Sāmoa / Sāmoan language lessons[Teuteu | edit source]

Tālofa lava    -   Greetings / hello/ good afternoon etc
'O a'u 'o Samu.  -   I am Samu.
'O ai lou igoa?  -   What is your name?
Mālō!       -   Well done! / Hi! /

where? - o fea how? - faafefea who? - o ai what - o le a when - ana fea

how are you doing - ua mai oe?