Gagana fa'a Tonga

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

O le gagana fa'a Tonga o le gagana moni o Tonga.

O le gagana fa'a Tonga e maua i le Aiga faʼa le gagana o Austronesian. O lena aiga e aofia le gagana Samoa, fa'a Maoli, faaHawaii, ma malagasy.


O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.