Gagana Māoli

From Wikipedia

O le 'gagana Māoli (reo Māori) 'o le gagana moni o Niusila. 'O le gagana lenei a tagata Māoli, tagata Polenisia na taunu'u muamua i motu o Niu Sila, fapea ua 1,000 tausaga, 'ae e le'i o'o mai Papalagi. O Aotearoa le igoa o Niu Sila i le fa'a Maoli.

'O le gagana Māoli e aofia ai i le 'Āiga o gagana a 'Ausetorenisia (Austronesia). 'O lena 'āiga e aofia ai le gagana Sāmoa, gagana Hawai'i, gagana Toga, ma gagana malagasy. E 'āiga 'uma nei gagana pē vāvā lalata fo'i. E tele ni 'upu e tutusa. Fa'ata'ita'iga, le 'upu vai. 'O le 'upu Māoli, 'o le wai.


O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.