Jump to content

Ā'oga 'Āmata

From Wikipedia

'O Ā'oga 'Āmata, 'o ā'oga a tamaiti lāiti. 'O tamaiti nei e i lalo ifo o le lima tausaga le mātutua. 'O le ulua'i ā'oga 'āmata lava na fa'atuina i Niu Sila, na fa'avae lea e se faletua o se faife'au o le lotu EFKS i Newtown i Ueligitone. 'O le faletua ia Fereni Ete na 'āmataina nei ā'oga i le tausaga e 1985. E 'ese le tāua o lenei matāti'a na fa'atūina e lea fo'i tinā alofa ma le naunau ia manuia ā'oga 'aemaise o le gagana Sāmoa 'ia fa'atāuaina i 'āiga 'ae fa'apea fo'i Niu Sila. 'O le tausaga fo'i lea sa iai se centre e ta'ua o le Wellington Multicultural Educational Resources Centre i Ueligitone sa fesoasoani i le una'iina o lenei atina'e fa'atasi na Fereni ma nisi i le gālulue i le fa'atuina o lenei ā'oga tāua.

O lenei a'oga na faatuina i lalo ifo o le finagalo aufaatasi o le Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano o Samoa ina ua mae'a ona faaulufaleina le falesa i le aso 20 o Oketopa 1984 O se galuega na mafai ona faataunuuina ona o le finagalo malilie o le ekalesia i lalo o le ta'ita'iina a le faletua o le toeaina Fereni Ete. Atoa ma le lagolago a le Susuga i le toeaina ma le ekalesia. E le mafai ona faatuina lenei a'oga pe ana le seanoa mea totino a le ekalesia. O le lagolago foi a Tina matutua ma tina talavou o e na latou fiafia e lagolagoina lenei taumafai na faigofie ai mea uma. O le mea moni e so'o se a'oga lava e faatuina i lalo o le igoa o le ekalesia, e le mafai lava ona le manuia. O le tele o fanau a lenei ekalesia ua i ai nei i galuega maualuluga ma ua maua tikeri mai univesite o i latou uma lava ia na iu mai i lenei a'oga. e.g. O le tamaitai o Moana Ete ( Bachelor of Performing Art) Victor Vito ( All blacks) Pisila Tugaga ( B.A. in Marketing & Accounting) Salote Fina'i ( B.A) etc. Lesilaina McCarthy. Fulisia McCart( B.A)ma le toatele o fanau ua le mafai ona manatua i latou i lenei taimi, na ui uma atu i totonu o le a'oga amata.