Va'alele

From Wikipedia

'O le va'alele, 'o se 'upu e fafau mai 'upu e lua - ( va'a + lele). 'O lona uiga 'o se va'a e mafai ona lele! 'Ua leva ona felelei atu va'alele i Samoa. Na 'amata i le itu'aiga va'alele na sese'e i le sami e ta'u o le Teal- po'o le Tasmana Empire Airways Limited, i aso lā 'ua leva. Na soso'o ai ma le itu'aiga va'alele e lele i le 'ele'ele.