Tulāfono

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

'O le tulāfono 'o se fuafuaga tāua tele mo tagata ola. 'O le tulāfono, 'ua fa'ata'atia mo le puipuia ma le saogālēmū o so'o se tagata ola. 'O tulāfono 'uma lava a atunu'u ta'itasi, e pāsia e le mālō i lana Palemene.