Jump to content

Tulāfono

From Wikipedia

'O le tulāfono 'o se fuafuaga tāua tele mo tagata ola. 'O le tulāfono, 'ua fa'ata'atia mo le puipuia ma le saogālēmū o so'o se tagata ola. 'O tulāfono 'uma lava a atunu'u ta'itasi, e pāsia e le mālō i lana Palemene.