Talk:Sāmoa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

hi. tafola

E faafetai aua le ola ua maua, ia o fesili lava aua le malamala ma suesuena aua sau Ia. manaia faafetai mo le tami ua maua, ia o mafaufauna mo samoa e le mavae.
versions

faafetai soifua, tofa