Jump to content

Ta'avale

From Wikipedia

'O ta'avale o masini e aogā tele mo tagata e feoa'i ai. Peita'i, 'ua tele naunau ta'avale i Samoa 'aemaise lava le 'a'ai o Apia ma 'ua fa'atulagaina ai nei taimi e 'amata ai galuega a le malo, ma taimi e 'amata ai a'oga. Sa masani ona 'amata galuega i le 8, faapena fo'i ma a'oga. Peita'i, 'o aso nei, 'ua amata a'oga i le 8am, 'ae tu'u i tua galuega e 'amata i le 8.30am. 'O le manatu, e le taitai ona fa'atitiitia ai le tele o ta'avale e 'avatu 'i totonu o Samoa. 'Ua tatau ona fai se fa'atatau e le mālō, e fuafua le numera o ta'avale e la'u atu 'i Samoa mo le lumana'i. 'Afai 'ae le faia i ai se fa'atatau, e sau aso e taunu'u ai le valoa'aga a le tasi papalagi na fai i le vaitaimi pe tusa o le 1970 -1980: faimai a ia, e sau aso e goto ai Samoa i le sami talu la mamafa o le fuainumera o ta'avale 'o le 'a feaoa'i ai!