Ta'aloga

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Samoan sporting heroes are found not only in Samoa, but also in New Zealand,the United States of America and Australia. 'O tagata lauiloa o ta'aloga Samoa e maua i Niu Sila, Iunaite Setete o Amerika fa'apea ma Ausetalia. There is an interesting debate going on in xtra.co.nz under Rugby' subtitle which pitches Papalagi against Samoan and others. 'Olo'o iai le faasoaga o māfaufauga 'oloo faia i se tasi o tuātsui o le initaneti o le xtra.co.nz e mālie tele i le faitau.'