Jump to content

Ta'aloga

From Wikipedia

Samoan sporting heroes are found not only in Samoa, but also in New Zealand,the United States of America and Australia. 'O tagata lauiloa o ta'aloga Samoa e maua i Niu Sila, Iunaite Setete o Amerika fa'apea ma Ausetalia. There is an interesting debate going on in xtra.co.nz under Rugby' subtitle which pitches Papalagi against Samoan and others. 'Olo'o iai le faasoaga o māfaufauga 'oloo faia i se tasi o tuātsui o le initaneti o le xtra.co.nz e mālie tele i le faitau.'