Jump to content

Saikolosi

From Wikipedia

'O le saikolosi, 'o se tasi fo'i lea o matā'upu e su'esu'eina i a'oa'oga i aso nei. 'O ā'oga tūlaga tolu e pei o se iunivesite e a'oa'oina ai lenei matā'upu, ma e fa'asino lea matā'upu i le māfaufau. 'O se 'upu e sau ma le 'upu Peretānia 'o le psychology, ma 'o lona uiga 'o le su'esu'ega o le māfaumafu o le tagata ma ona fa'agāoioiga 'aemaise o lana vāega e a'afia ai i le tuputupu a'e a le tagata ola, ma aga ma tū e na te a'oa'oina e fa'aaogā ai lona māfaufau. 'O le lalolagi o Samoa e fa'aaogā ai le 'sikolosi' fa'asāmoa- 'o le tilotilo lea i lou va ma le isi tagata ma e gaioi, tautala, fuafua mmf (etc)e fua i le vā lea 'olo'o 'e iaia.