Saienisi

From Wikipedia
Saienisi

'Ua 'ātoa nei pe tusa o le 200 tausaga talu ona sui mea tau tekonolosi talu ona fa'alautele faiga a saienitisi. 'Ua o latou sa'ili'ili pea i 'auala ma mea e fa'aalualu ai ma fa'afaigōfie ai le olaga o le tagata ola. 'O saienisi po'o saienitisi, e tāua a latou su'esu'ega 'auā e iloa ai le tali o lea mea ma lea mea. Talu ai nei faiga, 'o le mea lea 'ua mafua ai ona saosaoa le alu o le olaga, 'ona 'ua fa'aopoopo mai mea fou i aso 'uma. 'O tagata sainitisi fo'i 'ua latou iloilo mea 'ese'ese. 'O latou fo'i e fa'alogo i ai tagata 'auā 'ua popoto i latou talu ai a altou su'esu'ega.