Pisinisi

From Wikipedia

'O le 'upu lenei 'o le pisinisi, e maua mai le 'upu Papālagi o le 'business'. E aogā lenei 'upu e fa'amatala ai