Jump to content

Paiolo

From Wikipedia

E maua palolo i le masina o 'Oketopa i tausaga ta'itasi. E ta'ua le vaitaimi e tupu ai lea mea 'o le vaitau o le palolo -po'o le taimi o le tāgapalolo. 'O le palolo e pei se 'anufe' e oso mai i 'amu (coral) o le sami. E tupu lea mea 'ae le'i oso a'e le mata o le lā. E sāuni 'uma tagata o n'u e a'e ai le palolo.