Moscow

From Wikipedia

Mosikou le laumua o Rusia, e pe 10470318 numela o tagata e nonofo totonu i lenei pito nu'u.


O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.