Jump to content

Mikoronisia

From Wikipedia
Fa'afanua o Mikoronisia
Ulithi, an atoll in the Caroline Islands.


Mikoronisia le faiupu e sau mai le upu 'Kuliti' o (motu le laititi). O le motu o Mikoronisia le tuu sisifo i le Vasa o le Pasefika. Isi fo'i motu laititi o Micronisia le tuu le au tafa o Papua,Filipaina,Melanisia ma Intonisia ma isi letu o Polenisia. O Micronisia e pei e iai ( selau motu e laititi).

Motu o Mikoronisia[Teuteu | edit source]

Le tele o motu laititi o Mikoronisia le tuu le au tafa o le Pasefika. O le empire muamua i aso ia tonu o Mikoronisia, o le motu o Yap. O le vaitaimi ga maua ai le igoa o Mikoronisia o le tausaga 1831 i Jules Dumont d'Urville. O motu ia ua le mavae i atanu'u valu,teritete ma Sitete;

O aso ia, tele fanua ma nu'u o Mikoronisia le ga, ave i le au Uropa e pei'o tagata mai, mai Kuamu,Motu Masolo ma le Caroline Islands i aso lea e fa'aga' le igoa o (FSM po Palau). Isi fo'i nu'u pea fo'i motu laititi le ga ave i le au (Spaniolo-Filipaino). Isi fo'i motu ma fanua i Mikoronisia le ga tu'u fa'atasi mo lesi au pito nu'u o (au spaniolo-intoni).