Jump to content

Mūsika

From Wikipedia

'O mūsika a Sāmoa i aso anamua, 'o fatuga na fatu e tagata Sāmoa e 'ave tausoa ai le ōlaga po'o le soifua i nā vaitaimi. Faimai le mau a se tasi o ali'i su'esu'e i mea tau fatuga a Sāmoa, le ali'i Siamani o Siaosi Palate (George Pratt), e tele fatuga 'ese'ese a tagata Sāmoa anamua. 'O nisi o nei fatuga, sa fa'afaigōfie ai le aloga o a latou va'a fōlau o le sami, e fai ma taimi e alo fa'atasi ai foe o nei va'a tetele e pei 'o 'alia fa'apēnā fo'i va'aalo ma isi va'a. 'O le isi 'upu e māsani ai tagata Sāmoa, 'o le 'upu pese.Tasi lenei vāega tāua e lelei fo'i ona mālamalama 'i ai so'o se Sāmoa. 'O pese po'o fatuga fa'asāmoa e tele lo latou aogā i le lalolagi o Sāmoa fa'apēnā ma le tala'aga o tagata Sāmoa.