Jump to content

Letiō

From Wikipedia
Letiō

'O le letiō 'o se tama'i pusa e mafai ona pu'ea fa'asalalauga mai le 'ea, e pei o le televise, 'ae 'o le letiō e mafai ona fa'aliliu ia fa'asalalauga i leo 'ae lē mafai ona fa'aali ai se ata. 'O lona uiga lā, 'o le letiō e lelei mo le fa'alogo 'ae lē lelei i le matamata. 'O le letiō, e iai fo'i le isi ona sipelaga - 'o le leitiō. 'O le leitiō lenā 'e i le itū taumatau 'o lenei tusitusiga, 'o se itū'āiga leitiō tuai lava.


O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.